Bel Granya

Bel Granya (Badalona 1964) és autora dels poemaris Síndria esberlada (2020), Mudar de pell (2016) i Anagrama de sal (2011). Gestora cultural, llicenciada en filologia hispànica i doctorada en filologia catalana. Treballa a l’Espai Betúlia Centre de la Paraula i les Lletres de Badalona des que es va inaugurar el 2007. Com a investigadora i crítica literària, Isabel Graña Zapata s’ha dedicat a l’estudi de la literatura i la cultura catalanes i és autora de diversos llibres, edicions, pròlegs i articles sobre la cultura, literatura i els escriptors de la Mallorca de preguerra com Els poetes de l’Escola Mallorquina i L’Associació per la Cultura de Mallorca (2007) i Maria Mayol i el Foment de Cultura de la Dona (2008). També s’ha interessat per la literatura de postguerra amb estudis sobre Maria Aurèlia Capmany, Salvador Espriu, Rosa Leveroni, i és responsable de l’edició de L’obra poètica de David Sanahuja (2015).

[Bel Granya (Badalona 1964) es autora de los poemarios Síndria esberlada (2020) [Sandía rajada], Mudar de pell (2016) [Mudar de piel] y Anagrama de sal (2011) [Anagrama de sal]. Gestora cultural, licenciada en filología hispánica y doctorada en filología catalana. Trabaja en el Espai Betúlia Centre de la Paraula i les Lletres de Badalona desde su inauguración en 2007. Como investigadora y crítica literaria, Isabel Graña Zapata se ha dedicado al estudio de la literatura y la cultura catalanas y es autora de diversos libros, ediciones, prólogos y artículos sobre la cultura, literatura y los escritores de la Mallorca de preguerra como Els poetes de l’Escola Mallorquina i L’Associació per la Cultura de Mallorca (2007) [Los poetas de la Escuela Mallorquina y La Asociación por la Cultura de Mallorca] y Maria Mayol i el Foment de Cultura de la Dona (2008) [María Mayol y el Fomento de la Cultura de la Mujer]. También se ha interesado por la literatura de postguerra con estudios sobre Maria Aurèlia Capmany, Salvador Espriu, Rosa Leveroni, y es responsable de la edición de L’obra poètica de David Sanahuja (2015).]

Traducciones de José Antonio Jiménez

NOVEMBRE CLANDESTÍ
 
La immensitat de les hores
es debat amb un temps
que no tenim, les busques
s’acosten al solstici de la carn
i els arbres desfullen mentre
passegem els últims raigs de sol
entre podridura d’herbam.
La sang atueix els peus gelats
que s’arrosseguen al toc de la campana
que clou aquest novembre clandestí.
[NOVIEMBRE CLANDESTINO
 
La inmensidad de las horas
se debate con un tiempo
que no tenemos, las manillas
se acercan al solsticio de la carne
y los árboles se deshojan mientras
paseamos los últimos rayos de sol
entre hierbajos podridos.
Ateridos por la sangre los pies helados
se arrastran al toque de la campana
que cierra este noviembre clandestino.]
QUAN LES PARAULES DESAPAREIXEN
 
Perquè ja no som els mateixos
han deixat de florir la murtra
i l’atzavara del vell camí,
el cel amenaça pluja.
No hi ha mencions d’honor
per a la feina ben feta
ni existeixen àngels salvadors.
I les paraules no sempre guareixen
s’acumulen a un túnel fosc
i desapareixen al cel de la boca.
[CUANDO LAS PALABRAS DESAPARECEN
 
Porque ya no somos los mismos
han dejado de florecer el arrayán
y el agave del viejo camino,
el cielo amenaza lluvia.
No hay menciones de honor
para el trabajo bien hecho
ni existen ángeles salvadores.
Y las palabras no siempre curan,
se acumulan en un túnel oscuro
y desaparecen en el cielo de la boca.]
ACÚFENS
 
Sordejaràs com la teva àvia
i com la teva mare. La genètica
no perdona, els xiulets
que atordeixen la teva ment
i que t’han robat el silenci
en són la prova ineluctable.
Els anys t’han perforat el timpà
com un cuc que travessa la terra,
però pots sentir els embats
del vent clivellant-te les arrugues.
[ACÚFENOS
 
Sordearás como tu abuela
y tu madre. La genética
no perdona, los pitidos
que aturden tu mente
y que te han robado el silencio
son la prueba ineluctable.
Los años te han perforado el tímpano
como un gusano que atraviesa la tierra,
pero puedes sentir los embates
del viento cuarteando tus arrugas.]
LES PERSIANES DE LA MORT
 
He abaixat les persianes de la mort
i el buit ha caigut a sobre nostre
aixafant els matisos de la vida.
En sortir he passat la clau al pany
―dues voltes, com a tu t’agradava—,
tota seguretat és poca si tens amors
per salvaguardar, alguns llibres
per custodiar i una casa refugi
per compartir-ho tot plegat,
la mort congela la vida en un instant.
[LAS PERSIANAS DE LA MUERTE
 
He bajado las persianas de la muerte
y el vacío ha caído sobre nosotros
aplastando los matices de la vida.
Al salir he puesto la llave en la cerradura
―dos vueltas, como a ti te gustaba—,
toda seguridad es poca si tienes amores
para salvaguardar, algunos libros
para custodiar y una casa refugio
para compartirlo todo junto.
La muerte puede congelar la vida en un instante.]
INTEMPÈRIE
 
Saber que la vida es fa sola,
que no la pots preveure
ni planificar, és això
que ens calia aprendre.
Que els munts de coses
inventades per omplir una casa
no et salven de la buidor,
que la família te la fas tu,
que la feina és gratificant
quan t’agrada,
que no sempre podem triar,
que els amors t’acompanyen
—no és just demanar-los més―,
que la certesa és una gran mentida
i el cuc que et rossega
l’ànima no està disposat
a desaparèixer a menys
que l’escorxis amb la veritat.
[INTEMPERIE
 
Saber que la vida se hace sola
que no la puedes prever
ni planificar, es eso
lo que teníamos que aprender.
Que los montones de cosas
inventadas para llenar una casa
no te salvan del vacío,
que la familia te la haces tú,
que el trabajo es gratificante
cuando te gusta,
que no siempre podemos elegir,
que los amores te acompañen
—no es justo pedirles más―,
que la certeza es una gran mentira
y el gusano que te corroe
no está dispuesto
a desaparecer a menos
que lo aplastes con la verdad.]
PANDÈMIA
Per a Jordi Valls Pozo
Màrius, ja tenim aquí
el pandemònium! Ha vingut
i s’ha filtrat
per les escletxes del món
així, com qui no vol la cosa,
sense fer soroll.
I tu —àngel rebel― ja ens avisaves,
encara que els profans
no escolten versos divins,
només els iniciats et llegíem en secret.
 
Vivim el desafecte, l’amor clandestí,
la pluja àcida dels polítics,
l’estupidesa sorda dels cretins,
lladrucs de capvespre
i cues profilàctiques cada matí.
Et recordo calm i cristal·lí
amb aquella mirada pura,
insistint sobre aquell paradís
perdut de Milton, que avui
retrona i s’expandeix com el crit.
[PANDEMIA
Para Jordi Valls Pozo
Màrius, ¡ya tenemos aquí
el pandemónium! Ha venido
y se ha filtrado
por las rendijas del mundo,
así, como quien no quiere la cosa,
sin hacer ruido.
Y tú —ángel rebelde― ya nos avisabas,
aunque los profanos
no escuchan versos celestes,
solo los iniciados te leíamos en secreto.
 
Vivimos el desafecto, el amor clandestino,
la lluvia ácida de los políticos,
la estupidez sorda de los cretinos,
ladridos al anochecer
y colas profilácticas cada mañana.
Te recuerdo calmo y cristalino
con aquella mirada pura,
insistiendo sobre aquel paraíso
perdido de Milton, que hoy
retruena y se expande como el grito.
DIÀLEG AMB MARÍA ZAMBRANO
 
De vegades, només de vegades, passa
que sóc capaç d’habitar el poema,
aleshores quedo suspesa en el temps
i els límits del món desapareixen.
Sense fronteres
circulo amb llibertat per un text
sense traç i sense voreres,
i fins albiro les clarianes del bosc
que tu, María, t’esforçaves a il·luminar.
Paradigmàtic però cert,
sense adonar-me camino a pas ferm
cap l’exili que em dicten les paraules.
[DIÁLOGO CON MARÍA ZAMBRANO
 
A veces, solo a veces, pasa
que soy capaz de habitar el poema,
entonces quedo suspendida en el tiempo
y los límites del mundo desaparecen.
Sin fronteras
circulo con libertad por un texto
sin trazado ni aceras,
y veo los claros del bosque
que tú, María, te esforzabas en iluminar.
Pragmático pero cierto,
sin darme cuenta camino a paso firme
hacia el exilio que me dictan las palabras.
EL CRIT EIXORDADOR DE LES PARTERES
 
Hem de caure drets en néixer
i potser així els peus
suportaran el pes de tanta lluita,
perquè si véns de natges
el món es confabula
per fer-te-les passar putes
des del primer dia.
Després tot et serà fàcil,
la pluja, benvinguda,
el sol guaridor t’escalfarà
malgrat la teva ombra
i el crit eixordador de les parteres,
el secret de la teva força oculta.
[EL GRITO ATRONADOR DE LAS PARTURIENTAS
 
Si caemos derechos al nacer
quizás los pies
soportarán el peso de tanta lucha,
porque si vienes de culo
el mundo se confabula
para hacértelas pasar putas
desde el primer día.
Después, todo te será fácil,
la lluvia, bienvenida,
el sol protector te calentará
a pesar de tu sombra
y el grito desgarrado de las parturientas,
el secreto de tu fuerza oculta.]